2018-12-07

Załatwianie spraw

Centrala


ul. Władysława Warneńczyka 57
35-612 Rzeszów

  • kancelaria: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
  • pracownia naukowa: poniedziałek - czwartek 8:00 - 15:00, piątek: 8:00 - 17:00

e-mail: archiwum@rzeszow.ap.gov.pl, sekretariat@rzeszow.ap.gov.pl

 


Oddział w Sanoku


ul. Sadowa 32
38-500 Sanok

  • kancelaria: poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00
  • pracownia naukowa: poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

e-mail: apsanok@rzeszow.ap.gov.pl
 


Elektroniczna skrzynka podawcza


Adres skrzynki:/w855c9kblr/SkrytkaESP

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Archiwum Państwowego w Rzeszowie jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - http://epuap.gov.pl/. Dokumenty można przekazywać za pomocą formularza tam umieszczonego. Formularz można znaleźć odnajdując w "katalogu usług" Archiwum Państwowego w Rzeszowie lub przy pomocy poniższego odsyłacza:

WNIOSEK

 

W celu złożenia pisma (wniosku) do Archiwum Państwowego w Rzeszowie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

UWAGA!

 

W celu złożenia pisma (wniosku) do Archiwum Państwowego w Rzeszowie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. 
Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i "założenie organizacji"), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z "organizacją". UWAGA! Przez termin "organizacja" w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną.
Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem. Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu utworzonego za pomocą formularza nie może przekroczyć 3 MB.

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się