2018-12-19

Instrukcja Obsługi

Strona główna BIP 

 

Strona główna - zawiera dane teleadresowe, godziny pracy oraz dane redakcji BIP. Wyświetlana jest bezpośrednio po wejściu na stronę podmiotową BIP lub po jednokrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na link "Strona główna" - znajdujący się nad Menu użytkownika.

 

Subskrypcja strony podmiotowej BIP

 

System umożliwia subskrypcję podmiotowej strony BIP. W tym celu należy kliknąć w hiperłącze - "Subskrybuj stronę podmiotu", znajdujące się pod danymi Redakcja BIP. Po wprowadzeniu adresu e-meil do otwartego okna Dodaj subskrypcję, należy wcisnąć przycisk „Zapisz”. System wygeneruje automatyczną wiadomość, która zostanie wysłana na podany adres e-mail. Ostatnią czynnością jest potwierdzenie subskrypcji (postępować zgodnie z treścią wiadomości przesłanej na konto e-mail).

 

Elementy strony BIP

 

Strona  podmiotowa BIPArchiwum Państwowego w Rzeszowie działa na platformie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej. Po otwarciu strony można wyodrębnić 4 obszary: nagłówek, menu użytkownika, część strony, na której wyświetlane są informacje publiczne oraz stopka.

 

Nagłówek zawiera następujące elementy: logo BIP, wyszukiwarkę, nawigację umożliwiająca powiększenie tekstu i elementów graficznych znajdujących się na stronie, opcja wyboru języka, nazwa podmiotu.

 

Menu użytkownika to zakładki, umożliwiające wyświetlenie żądanych informacji publicznych. Jeżeli z prawej strony etykiety znajduje się czerwony trójkąt oznacza to, że menu posiada podmenu. 

 

Stopka zawiera elementy graficzne, do których skonfigurowano łącza przekierowujące użytkownika do innych stron internetowych.

 

Wyszukiwanie informacji

 

Zasady wyszukiwania

 

System posiada wyszukiwarkę, która może działać w trybie podstawowym oraz zaawansowanym. Wprowadzenie frazy do pola znajdującego się w nagłówku strony i wciśnięcie przycisku ”Szukaj” spowoduje, że wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci wyników wyszukiwarki prostej. Kliknięcie na link „wyszukiwarka zaawansowana”, znajdujący się pod ww. polem umożliwi uzyskanie bardziej szczegółowych wyników wyszukiwania zgodnych z dodatkowymi kryteriami określonymi przez użytkownika. 

 

Wyszukiwanie artykułów

 

Zastosowanie wyszukiwarki w trybie podstawowym oznacza, że wpisana w wyszukiwarkę fraza zostaje wyszukiwana we wszystkich umieszczonych na portalu SPBIP artykułach. Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia ograniczenie wyszukanych informacji do artykułów spełniających warunki określone w polach. 

 

Wyszukiwanie zamówień publicznych

 

Działanie wyszukiwarki w trybie podstawowym w tej zakładce jest takie samo jak przy wyszukiwaniu artykułów. Zaawansowana wyszukiwarka zamówień publicznych zawiera pola: tytuł zamówienia, tryb zamówienia, tagi, CPV,  archiwum, wadium, termin składania wniosków,  wartość zamówienia.

 

 Wyszukiwanie ofert pracy

 

Działanie wyszukiwarki w trybie podstawowym w tej zakładce jest jednakie jak przy wyszukiwaniu artykułów. Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeń o pracę zawiera pola: nazwa stanowiska, wymiar etatu, wymagane wykształcenie, termin składania dokumentów,  czas publikacji, archiwum.

 

Instrukcja obsługi powstała w oparciu o instrukcję zamieszczoną na stronie: http://coi.ssdip.bip.gov.pl/instrukcja-obslugi/

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się